Photo mami&kaze 

2017年  「無断転載禁止」

秋桜

秋桜

コスモス

コスモス

コスモス

コスモス

ムクゲ

ムクゲ

オイランソウ

オイランソウ

キツネノカミソリ

キツネノカミソリ

芙蓉

芙蓉

蓮華

蓮華

酔妃蓮

酔妃蓮

蓮華

蓮の花